Επικοινωνήστε με το Σύλλογο: phone email facebook twitter youtube instagram rss
Επικοινωνία

ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 25, 6' ΟΡΟΦΟΣ
ΤΚ 41222
Τηλ.: 2410-621961
Fax : 2411-103221

ΏΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7:30π.μ. - 15:00μ.μ.

Όνομα
Επίθετο
Διεύθυνση
Πόλη
Χώρα
T.K.
Τηλέφωνα
Fax
E-mail
URL
Κείμενο


Αποστολή αντιγράφου email στη διεύθυνση :


Η εταιρεία μας διατηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR (EE 2016/679) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς εξυπηρέτηση κάθε έννομου συμφέροντος ή υποχρέωσης της και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.



Πληκτρολογήστε τον κωδικό που εμφανίζεται παρακάτω:

salt-47A8C364