Επικοινωνήστε με το Σύλλογο: phone email facebook twitter youtube instagram rss
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΩΝ ΤΟΥ τ.ΤΑΞΥ

Αθήνα,17/3/2010
Αριθ.Πρωτ.Γ55/745

ΘΕΜΑ:« Χρησιμοποίηση νέων συνταγολογίων για τις ανάγκες των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ»

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της έκδοσης των νέων συνταγολογίων ενιαίου τύπου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιδέχονται ηλεκτρονική επεξεργασία, δεν έχουν ισχύ πλέον τα ατομικά συνταγολόγια των ασφαλισμένων του τ.ΤΑΞΥ και συνεπώς στο εξής η συνταγογράφηση φαρμάκων για τις ανάγκες των εν λόγω ασφαλισμένων θα γίνεται από τους γιατρούς των Μονάδων Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και των Κέντρων Υγείας & Περιφερειακών Ιατρείων με τη χρήση των νέου τύπου συνταγολογίων .

Παρακαλούμε όπως οι ενημερωθούν οι συμβεβλημένοι με το τ.ΤΑΞΥ ιδιώτες γιατροί ότι από 1-4-2010 δεν θα συνταγογραφούν πλέον για ασφαλισμένους του τ.ΤΑΞΥ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1.Γραφείο Διοικητή
2.Γραφείο Υποδ/τη κ.Κυρζόπουλου
3.Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Υπ/σιών Υγείας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ε.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ