Επικοινωνήστε με το Σύλλογο: phone email facebook twitter youtube instagram rss
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα, 28. 12. 2011
Αρ. πρωτ. Υ3α/ ΓΠ οικ 143283

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ : Συνταγογράφηση γιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ και στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και Περιφερειακά Ιατρεία τους

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθμ. Υ3α/ γπ 124465/ 11. 11. 2011 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ στα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ, στα Πολυδύναμα Περιφερειακά και στα Περιφερειακά Ιατρεία τους, επισημαίνουμε τα εξής :

· Δικαίωμα συνταγογράφησης, εκτός των πιστοποιημένων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ έχουν και όλοι οι πιστοποιημένοι γιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που έχει αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ

· Από 1ης Νοεμβρίου 2011 έχει καθιερωθεί κοινή συνταγή για τους ασφαλισμένους
στον ΕΟΠΥΥ, η οποία εκδίδεται ηλεκτρονικά

· Εάν δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα γίνεται προμήθεια του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ (συνταγολόγιο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ) από τα Νοσοκομεία ή Κέντρα Υγείας αναφοράς τους, το οποίοθα χρησιμοποιείται για να εκδίδονται χειρόγραφες συνταγές για τους ασφαλισμένους

· Η διαδικασία χρέωσης και αποχρέωσης των συνταγολογίων θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο που αναφέρεται στην αριθμ. Υ3α/ΓΠ 124465/ 11. 11. 2011 εγκύκλιο

Επισημαίνεται, ότι όλες οι συνταγές ΕΟΠΥΥ που προέρχονται από γιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου θα ελέγχονται και τα αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στο ΥΥΚΑ και στις ΥΠΕ.

Συνημμένα : Ένα ( 1 ) έγγραφο ( Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Εντύπου Συνταγολογίου )

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ